Sent Kitso ir Nevio pilietybė Reikalingi dokumentai

Sent Kitso ir Nevio pilietybė Reikalingi dokumentai

REIKALINGI DOKUMENTAI

Visi kandidatai privalo pateikti:

 • Užpildyta C1 paraiškos forma
 • Užpildyta C2 paraiškos forma
 • Užpildyta C3 paraiškos forma
 • Originalus viso gimimo įrašo išrašas arba patvirtinta gimimo liudijimo kopija (ty gimimo dokumentas, kuriame taip pat yra jūsų tėvų duomenys, arba namų ūkio registras, šeimos knyga ir kt.)
 • Patvirtinta vardo pakeitimo įrodymo kopija (Apklausa arba lygiavertė jurisdikcija, jei taikoma)
 • Patvirtinta galiojančios (-ų) asmens tapatybės kortelės (-ių) kopija (vaikams iki 16 metų išimtis netaikoma)
 • Patvirtinta galiojančio (-ų) paso (-ų) kopija, nurodant vardą, pavardę, pilietybę / pilietybę, išdavimo datą ir vietą, galiojimo datą, paso numerį ir išdavusią šalį.
 • ŽIV testų rezultatai turi būti ne senesni kaip 3 mėnesiai (vaikams iki 12 metų išimtis netaikoma)
 • Policijos pažymėjimas „neturintis teistumo pažymėjimas“ arba „policijos pažymėjimas“ iš šalies, kurioje esate pilietybė, ir bet kurioje šalyje, kurioje gyvenate daugiau nei vienerius metus per pastaruosius 1 metų (vaikai iki 10 metų netaikomi)
 • Šešios (6) maždaug 35 x 45 mm dydžio nuotraukos, padarytos per pastaruosius šešis (6) mėnesius (NB viena iš nuotraukų turi būti patvirtinta ir pridėta prie C2 formos)

Sent Kitso ir Nevio pilietybė Reikalingi dokumentai

Kiti pagrindinio pareiškėjo reikalaujami patvirtinamieji dokumentai:

 • C4 paraiškos forma (SIDF parinktis)
 • Įvykdyta pirkimo-pardavimo sutartis (patvirtinta nekilnojamojo turto galimybė)
 • Bent 1 originali profesinė nuoroda (pvz., Iš advokato, notaro, buhalterio ar kito panašaus statuso profesionalo), ne senesnė kaip 6 mėnesiai.
 • Banko ataskaitos 12 mėnesių laikotarpiui nuo paraiškos pateikimo dienos
 • Bent vienas tarptautinio pripažinto banko išduotas ne trumpesnis kaip 1 mėnesių banko informacinio laiško originalas.
 • Patvirtinta Karo įrašų kopija arba atleidimas nuo karo tarnybos (jei taikoma)
 • 1 gyvenamosios vietos įrodymo dokumento originalas (pvz., Patvirtinta naujausio komunalinių paslaugų sąskaitos arba banko pažymos, nurodant vardą, pavardę ir adresą, arba banko, advokato, atestuoto buhalterio ar notaro rašytinis patvirtinimas).
 • Užimtumo raštas (-ai), kuriame nurodoma darbo pradžia, užimama pareigos ir uždirbtas atlyginimas
 • Patvirtinta verslo liudijimo arba steigimo dokumentų kopija
 • 1 Originalus santuokos įrašo išrašas arba patvirtinta santuokos liudijimo (-ų) kopija, jei taikoma (ty jei vedę asmenys kreipiasi kartu).
 • Patvirtinta skyrybų dokumentų kopija (jei taikoma).
 • Fondo, kuris bus investuojamas į Sent Kitsą ir Nevisą, šaltinio pareiškimas ir įrodymai
 • Pareiškėjo nuo 18 iki 30 metų finansinės paramos patvirtinimas
 • Patvirtinta universitetinių laipsnių kopija (jei taikoma)
 • Ribotas įgaliojimas